Een gezond leerklimaat levert een hoog leerrendement. Vertrouwen in begeleiders, in hun oordeel en in de persoon blijkt van groot belang te zijn. De Leerklimaatscan geeft snel een goed beeld en is een uitstekende bron voor verbetering. Soms zijn hele eenvoudige stappen voldoende om een gezond leer- en werkklimaat te realiseren. Jongeren hebben hierin ook hele andere vragen en wensen dan een aantal jaren geleden. DureVole brengt voor u in beeld de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van uw werknemers en hoe deze een plaats krijgen binnen uw organisatie. Voor het creëren van het gewenste leerklimaat maken wij gebruik van de Leerklimaatscan. Daarmee wordt leren en ontwikkelen vanzelfsprekend en wordt het een integraal onderdeel van uw organisatie. Heel praktisch kunt u denken aan regelmatige taakwisselingen, het stimuleren van kennisuitwisseling en de inzet van scholingsambassadeurs (eigen werknemers die hiervoor worden opgeleid).