‘Mobiliteit in beweging’ is een programma, dat zich speciaal richt op het mobiel houden of weer mobiel maken van mensen in uw organisatie. Vooral in organisaties waar mensen al langere tijd dezelfde functie uitvoeren kan dit programma veel effect hebben. Met de DureVole Levensfase Scan hebben we bijvoorbeeld bij ziekenhuizen ontdekt dat ervaringsconcentratie relatief veel verzuim veroorzaakt, terwijl deze ervaring juist op specialistische afdelingen hard nodig is. Door mensen in de gelegenheid te stellen ook eens ergens anders te werken of te kijken zowel binnen als buiten de eigen afdeling/organisatie, zonder direct voor je baan te hoeven vrezen, kan dan een goede oplossing zijn. Mobiliteit kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie, bijvoorbeeld via job rotation, als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe mobiliteit of om trajecten van-werk-naar-werk.