De psycholoog Jung ontdekte al aan het begin van de 20e eeuw, dat mentale fitheid nauw samenhangt met fysieke fitheid. Wie heeft er niet een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ingevuld of meegewerkt aan een werkplekonderzoek in het kader van de risico inventarisatie? Vaak zijn dit lange onderzoeken, die weinig inspirerend zijn. Vaak wordt door medewerkers gezegd ‘je hoort er nooit meer wat van’. Ons product ‘Mentale Vitale’ bestaat uit een aantal instrumenten en vitaliteitsscans, waarmee een team of organisatie een goed beeld krijgt van de mentale fitheid. Het traditionele MTO is een korte vragenlijst, vaak afgestemd op de huidige situatie. Ook kan ingezoomd worden op specifieke vraagstukken, zoals taakbelasting en werkdruk, bezieling en betrokkenheid, stress en de afstemming tussen werk en prive. Een aanpak of vervolgprogramma kan dan vaak heel kort en heel precies gericht worden op de oorzaak van de problematiek.